Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Một thế kỷ, một đời người

Bộ phim được Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương sản xuất năm 2001, đạo diễn Nghệ sĩ nhân dân Đào Trọng Khánh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>