Người Anh Cả quân đội

Phim tài liệu “Người Anh Cả quân đội” thực hiện năm 2001, năm bước sang thiên niên kỷ mới và năm Đại tướng tròn 90 tuổi. Kịch bản và lời bình nhà văn Hữu Mai, đạo diễn Lê Thi, quay phim Lưu Quỳ, chủ nhiệm Phạm Minh Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>