Ngày lịch sử

Ngày 10/10/1954 là ngày giải phóng thủ đô, quân ta từ các chiến khu đổ về tiếp quản thủ đô Hà Nội. Ngày 15/10/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ về Hà Nội. Đầu tháng 11/1954, tại một phiên họp của Hội đồng Chính phủ bàn về vấn đề thực hiện đình chiến, tăng cường cán bộ ngoại giao và một số công việc khác liên quan đến tiếp quản Thủ đô, Chính phủ đã chuẩn y việc tổ chức lại một số cơ quan tại Hà Nội, khôi phục Di tích lịch sử chùa Một Cột và quyết định tổ chức cuộc duyệt binh lớnbiểu tình lớn đón chào Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô vào ngày 1/1/1955.

Bộ phim tài liệu “Ngày lịch sử” là những thước phim màu quý giá về ngày 1/1/1955, lễ chào mừng Hồ chủ tịch và Chính phủ về thủ đô với cảnh lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành.

Trong phim có toàn văn bài phát biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh, trích đoạn bài đọc Nhật lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đó còn rất trẻ. Hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Hoàng Văn Thái đi duyệt các đơn vị của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng vừa thắng trận ở khắp chiến trường và trận Điện Biên Phủ trở về.

Bộ phim được sản xuất bởi Xưởng phim tài liệu Mạc Tư Khoa và Xưởng phim tài liệu Việt Nam, đạo diễn người Nga Vladimir Echourine thực hiện, viết lời bình là nhà văn Nguyễn Đình Thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>