Việt Nam tuyến lửa

Chiến tranh Nhân Dân – Nhân dân Việt Nam đã chiến thắng như thế.

Bộ phim tài liệu hết sức xúc động do các phóng viên Nhật Bản sản xuất. Trong phim có sự khốc liệt, vô nhân đạo của chiến tranh phá hoại của Mỹ, có cảnh chiến đấu kiên cường của nhân dân Việt Nam anh hùng. Những thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn, những trận địa phòng không của nhân dân ta ở khắp các trọng điểm đánh phá của địch và nhất là cuộc sống vô cùng gian khó và xúc động của nhân dân Việt Nam nơi tuyến lửa.

One thought on “Việt Nam tuyến lửa

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>