Cửa biển Chánh Hòa

Lê Quang

#1. Ra khơi…

#2. Bình yên và…tự do!

#3. Ở nơi sông về với biển…

#4. Đường chiều…

#5. Tranh cát trong bóng chiều.

#6. Sông bồi, biển cạn…

#7. Độc hành…

#8. Sát thủ săn cá!

#9. Lại sông bồi, biển cạn…

#10. “Sông Hirôxê
Nước rất nông,
Đứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy…
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu?…”
Hiroxe của QB chăng?

One thought on “Cửa biển Chánh Hòa

  1. Pingback: Cửa biển Chánh Hòa - Tin tức tổng hợp từ Quảng Bình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>