Kỳ 6 – Đồi cát Quang Phú

Lê Quang

#1. Những đồi cát vẫn miệt mài đi tới rồi lại…trở lui, theo gió mùa. Cứ ngỡ là “chang chang” cát nóng và mặt trời, gió và khô cháy, đã thiêu đốt mọi cây cỏ, ngoại trừ phi lao! Thế mà, thế mà vẫn gặp vài vạt cỏ, gió vẫn không táp được, lá vẫn xanh tươi, vẫn ngoi lên đầy gan góc. Mỗi bụi, mỗi chùm cỏ như vẫn ưỡn mình lên gánh một đài hoa kiêu hãnh. Nhìn những hoa cỏ khẳng khiu và khô gầy đến mong manh giữa ngút ngàn cát và khắc nghiệt, ta sẽ cảm nhận được nhiều hơn về sự sinh tồn, về sức sống, về sự chịu đựng, về sự thích nghi và xa hơn, về thân phận của con người…

#2. Cát vàng, đường đỏ sau mưa…

#3. Hoàng hôn đồi cát Quang Phú, ĐH

#4. Lơ phơ hoa cỏ, lơ phơ tóc cát…Hoàng hôn ” chang chang cồn cát” thật đặc biệt.

#5. Cát mềm…

#6. Hoa cát…

#7. Sóng mây, sóng cát!

#8. Cát vàng, trời vàng…

#9. Ráng chiều…

#10. Vũ điệu cát…

#11. Chiều cong!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>