Thạch nhũ trong động Phong Nha

Lê Quang

#1. Sắc màu trong động ướt Phong Nha…

#2. Rèm thạch nhũ trong động Phong Nha

#3. Lại rèm đá động Phong Nha

#4. Rèm thạch nhũ động Phong Nha

#5. Rèm, cột thạch nhũ trong động Phong Nha.

#6. Hang Bí Ký kỳ ảo nối vào dòng sông ngầm huyền bí trong động Phong Nha. Vòm hang lộng lẫy như một thánh đường. Trong hang này, đã phát hiện được nhiều ký tự chữ cổ. Những dòng chữ kia đã được viết tự bao giờ? nói về điều gì? đến nay các nhà khoa học vẫn chưa ” dịch ” được. “Bi ký” vẫn là một bí ẩn lớn thách thức sự hiểu biết và quyến rũ mộng mị với…chúng ta!

#7. Mầm đá dưới mái vòm hang ống Bi Ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>