Xuôi dòng Sông Gianh

Lê Quang

#1. Về Đồng Lê, có hai nơi dồn nhiều cảm xúc nhất. Đứng trước đoạn này, ta cứ ngỡ ở đâu đó xa tít ngoài Quảng Ninh hay vùng quê của Vua ” Cờ Lau Đánh Giặc”…Chỉ có màu núi và dòng sông ánh lên màu ngọc bích, đã khẳng định một…đặc sản của Quảng Bình: Lèn Minh Cầm và sông Gianh!

#2. Từ phía nhà thờ Minh Cầm nhìn về phía thượng nguồn…Rào Trổ, một nhánh lớn của sông Gianh.

#3. Từ Kinh Châu nhìn về thượng nguồn sông Gianh.

#4. Sông núi liền kề.

#5. Những suối nguồn đổ vào Rào Trổ, một nhánh sông lớn của Sông Gianh

#6. Ngược dòng sông Gianh.

#7. Buổi sáng với mây luồn bên bờ sông Gianh.

#8. Giữa dòng sông Gianh…

#9. Thềm phù sa sông Gianh trong buổi sớm một ngày…trở trời!

#10. Lại “cầu Minh Cầm” một ngày mưa mây!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>